กําจัดขนถาวร คลินิกเลเซอร์ หาดใหญ่, hair removal laser

เลเซอร์กำจัดขน HAIR REMOVAL LASER

ภาวะขนดก กลายเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบัน การกำจัดขนมีได้หลายวิธี แต่ละวิธีมีข้อดี ข้อด้อยแตกต่างกันไป โดยทั่วไปการกำจัดขนไม่ว่า การโกนขน ถอนขน แว็กซ์ขนด้วยครีมหรือเครื่องถอนไฟฟ้า มักจะต้องทำสม่ำเสมอจนทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นเกิดรอยดำคล้ำ รูขุมขนนูนขึ้นหรือที่เรียกว่า “ หนังไก่ “หรือเกิดเป็นขนคุด และรากขนอักเสบเรื้อรังในที่สุด
เลเซอร์จึงเป็นวิธีที่สามารถกำจัดขนที่รวดเร็ว เจ็บน้อย  และปลอดภัย ปกติการทำเลเซอร์กำจัดขน จำนวนครั้งขึ้นอยู่กับความหนาบางของขน และสีผิวเป็นหลัก เช่น ผิวคล้ำทำยากกว่าผิวขาว ขนเส้นเล็กบางสีอ่อนทำยากกว่าขนสีเข้มหนา  ขนดกแน่นทำให้หมดได้ช้ากว่า เป็นต้น แต่โดยประมาณคือ 5-8 ครั้ง ขนก็จะหมดไปราว 70-80 %

    การเตรียมตัวก่อนทำเลเซอร์กำจัดขน
  • ● งดการถอนขน หรือแว็กซ์ขนก่อนมาทำเลเซอร์อย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อรากขนคงอยู่บริเวณที่เราต้องการกำจัดขน