คลีนิคเสริมความงาม หาดใหญ่, คลินิก เลเซอร์ หาดใหญ, รีแพร์ หาดใหญ่

โรค กระบังลมหย่อน

โรคกระบังลมหย่อน เป็นโรคนึงที่พบไม่น้อยในผู้หญิง ซึ่งเป็นเเล้วก็มักจะไม่ค่อยมาพบหมอ

กระบังลม คือ
กลุ่มของกล้ามเนื้อ เรียกรวมว่า “กล้ามเนื้อกระบังลม” ซึ่งประกอบด้วยกล้ามเนื้อต่าง ๆ หลายสิบมัดยึดติดประสานกัน ทำหน้าที่เหมือนพื้นรองกันอวัยวะต่าง ๆ ในช่องท้อง เช่น ลำไส้ มดลูก กระเพาะปัสสาวะ ไม่ให้ไหลลงมากองที่หว่างขา กล้ามเนื้อนี้ จะมีรูอยู่หลายตำแหน่งได้แก่ ช่องคลอด ท่อปัสสาวะ และรูทวารหนัก

สาเหตุ

  • ● การตั้งครรภ์เเละคลอดบุตร โดยฌฉพาะการคลอดทางช่องคลอดที่ทำให้กร้ามเนื้อชุดนี้ถูกยืดขยายและหย่อนยานได้
  • ● วัยทอง/สูงวัย ฮอร์โมนที่เคยมีก็หมดลง กล้ามเนื้อก็ยิ่งจะอ่อนเเอ ส่งผลให้กล้ามเนื้อกระบังลมเกิดการหย่อนยาน คราก เสียความตึงตัว จนไม่สามารถพยุงอวัยวะในช่องท้องไหว จึงทำให้ผนังช่องคลอดโผล่ออกมานอกช่องคลอด ถ้ารุงแรงมากขึ้นก็อาจมีมดลูกโผล่หรือหลุดออกมา
  • ● ท้องผูกและต้องเบ่งถ่ายเป็นประจำ
  • ● สาเหตุอื่นๆ เช่น การไอเรื้อรังจากโรคปอกหรือหลอดลมอักเสบ ไอจามในโรคภูมิแพ้
กระเพาะปัสสาวะหย่อน ปัสสาวะเล็ดเวลาไอจาม คลินิคหาดใหญ่ รีแพร์
อั้นปัสสาวะลำบาก เลเซอร์กระชับช่องคลอด FotonaSmooth รีแพร์ หาดใหญ่

 การรักษา โรคกระบังลมหย่อน หรือ การทำรีแพร์

  • 1. ออกกำลังกาย ง่ายๆด้วยการ ขมิบก้น หรือ ขมิบช่องคลอด ต้องขมิบให้แรงและนานพอ ทดลองโดย ขณะที่ถ่ายปัสาวะให้ลองขมิบก้นให้เเรงจนปัสวาวะหยุดไหล เวลาขมิบจริงให้เเรงประมาณนั้น(แต่อย่าทำตอนถ่ายปัสาวะ) ควรทำอย่างน้อยวันละ 30-50 ครั้งและ 5-10 วินาที ทำต่อเนื่องอย่างน้อย 3 เดือนจึงจะเห็นผล
  • 2. การรักาาโดยเลเซอร์ เหมาะกับสตรีที่เริ่มมีอาการจากช่องคลอดหย่อนยานและกระบังลมหย่อน โดยเลเซอร์จะกระตุ้นให้ผิวและกล้ามเนื้อรอบกระบังลมมีความชุ่มชื้นและแข็งแรงขึ้นโดยการรักษาที่นิยมในต่างประเทศคือ รักษา 3ครั้งห่างกันเดือนละครั้ง และต่อไปรักษาปีละครั้ง พร้อมกับการตรวจภายใน
  •  3.การผ่าตัดรักษา จะทำในรายที่เป็นรุนแรง มีการหย่อนของผนังช่องคลอดหรือมดลูกค่อนข้างมาก การผ่าตัดอาจทำเพียงแค่ตัดผนังช่องคลอดส่วนที่หย่อนยานทิ้ง แล้วเย็บซ่อมให้แข็งแรง หรืออาจต้องตัดมดลูกร่วมด้วย